Aportació sobre la Reforma estructural UB: PDI no permanent

Aportació de representants al claustre del col·lectiu de PDI no permanent i/o no doctor sobre la Reforma d’estructures i d’organització administrativade la UB

(Aquesta i altres aportacions relaitzades per diversos col·lectius o persones de la la comunitat universitària les podeu trobar a la web UB )

És evident que convé un profund debat acadèmic abans de plantejar o impulsar qualsevol canvi estructural a la Universitat de Barcelona. Tanmateix, com a  representants al claustre del professorat no permanent, veiem del tot necessari introduir també en aquest debat el problema de la inestabilitat i extrema precarietat laboral en què viu la major part del PDI de la nostra Universitat. No  entenem que sigui possible dissenyar una estructura sostenible a mig i llarg  termini per la UB sense donar una solució definitiva a aquest problema. La composició del professorat i la seva distribució en les possibles categories  laborals i funcionarials existents és un element nuclear en l’estructura de qualsevol universitat, i aquesta qüestió no es contempla en cap dels  esborranys de la reforma que ha presentat l’equip de govern, malgrat que té una incidència innegable i absolutament transcendent en el funcionament de  tota la UB.
No s’havia donat mai un desequilibri tan gran pel que fa a la quantitat de PDI  sense estabilitzar, ni tan poca sensibilitat per aquesta qüestió per part d’un  rectorat. En el cens de les eleccions al claustre de l’abril del 2014 –que  considerem dades fiables — tenim 2.051 persones en el grup de Professorat  Permanent Doctor, mentre que en el grup de l’Altre Professorat (“no permanent  i/o no doctor”) n’hi ha 3.560. No sabem quina quantitat de professorat  permanent no doctor hi ha en aquest darrer grup (no s’ha publicat aquesta dada), però entenem que la situació pot vulnerar fàcilment el que estableix la
LOU (Llei Orgànica d’Universitats), que determina un màxim del 40% pel PDI amb contracte laboral temporal. A més, és ben sabut que una bona part del professorat no permanent de la UB entraria en la categoria de “fals associat”, donat que no té una altra ocupació principal i sovint, a més de la docència per la qual és contractat amb sous de misèria, fa tasques de recerca i gestió amb una dedicació molt superior a la que permet el seu contracte. En molts casos estem parlant de persones amb una llarga trajectòria acadèmica, totalment acreditades per les agènciesd’avaluació autonòmica (AQU) i estatal (ANECA), i sovint obligades a acceptar contractes ridículs a temps parcial després d’haver obtingut posicions a temps complet.
Aquest és un problema que s’agreuja any rere any i que ha esdevingut la preocupació més immediata d’una gran part del PDI de la UB. Malgrat que –irònicament, o paradoxalment — en el claustre només se’ns dóna una representativitat que no arriba al 9%, la situació de la immensa quantitat de PDI no permanent que tenim no es pot obviar perquè és una part essencial de l’estructura acadèmica i administrativa de la UB. En les circumstàncies actuals, amb un professorat desmotivat i obligat a viure en molts casos per sota del llindar oficial de pobresa, difícilment es pot pensar en un ensenyament o en una recerca de qualitat. A banda de dissenyar encertadament les noves unitats acadèmiques i administratives que necessita la UB, també cal definir clarament quines necessitats de PDI hi haurà en aquestes unitats, quin és el model de carrera acadèmica que ha de cobrir aquestes necessitats i quin serà el destí del professorat actual en la nova estructura acadèmica. Tot plegat donant compliment, de passada, als compromisos de definir una carrera acadèmica que “estableixi unes regles clares d’estabilització i de promoció” que es reiteren en els Plans Directors de la UB pels períodes 2009-2012 i 2013-2016 , així com també aprofitant les vies de negociació sobre la figura de fals associat que
s’estan donant entre el Comité d’Empresa del PDI Laboral i el recorat. En aquest sentit, com a proposta concreta demanem que s’identifiqui clarament la situació actual de tot el PDI en cadascun dels centres i departaments actuals, es facin públiques aquestes dades per tal que es pugui comprovar la seva exactitud i, finalment, es defineixi la seva distribució en les unitats que resultin de la reforma d’estructures de la UB de manera que quedi garantida l’estabilitat del professorat que actualment s’ocupa de necessitats permanents dintre de la UB amb un contracte temporal que no li pretoca, ja sigui fals associat o bé contractat temporal (lector, investigador amb contracte temporal, ajudant,
col·laborador no permanent, agregat o titular interí) acreditat per accedir a una de les categories permanents.
Per tot això, demanem a l’equip de govern i a tota la comunitat universitària (estudiants, PAS, PDI permanent, centres i departaments) que doneu suport a la immensa quantitat de professorat precari que reclama una cosa tan natural com és un lloc de treball digne i estable en el marc de la seva carrera acadèmica, entenent que un projecte de reforma integral de la UB ha de ser una excel·lent oportunitat per resoldre definitivament aquesta situació tan absurda que, sense cap mena de dubte, desprestigia i perjudica greument la nostra Universitat.

Signen:
Part dels representants del Professorat no permanent i/o no doctor al Claustre
Amb el suport de l’Assemblea de Professorat Reclamant (APR)

Barcelona, 1de desembre de 2014

Anuncis

Etiquetes: , ,

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: